Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT – WU342L 130HD trang bị nhiều chức năng mới, an toàn, giá tiết kiệm

Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT - WU342L 130HD trang bị nhiều chức năng mới, an toàn, giá tiết kiệm

Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT – WU342L 130HD trang bị nhiều chức năng mới, an toàn, giá tiết kiệm